Handleiding Colland Administratie Systeem (CAS)


Inleiding

In CAS kunt u aanvragen en declaraties indienen voor alle regelingen van het fonds Colland Arbeidsmarkt en het Overbruggingsfonds. 

Om gebruik te maken van CAS, moet u zich eerst registreren. Zowel werkgevers als werknemers kunnen zich registreren. Nadat u zich geregistreerd heeft ontvangt u een e-mail met daarin een link om uw account te activeren. Klik op deze link. U komt dan op een pagina waar uw akkoord gevraagd wordt voor de privacyverklaring en de algemene voorwaarden. Gaat u akkoord, dan is uw account gereed voor gebruik.

In "Mijn CAS" kunt u aanvragen en declaraties indienen en uw eigen gegevens bekijken. CAS laat alleen die regelingen zien die voor u van toepassing zijn. Dit kan per sector verschillen.

CAS werkt volledig automatisch en stuurt u per e-mail bevestigingen van de door u ingediende aanvragen en declaraties. Eenmaal aangemeld ontvangt u automatisch bericht wanneer er gedeclareerd kan worden of wanneer een actie wordt verwacht.

"Mijn CAS" is uiteraard alleen voor u toegankelijk. Bij het gebruik van CAS zijn persoonlijke gegevens van u en uw werknemers noodzakelijk, bijvoorbeeld pensioennummers, bankrekeningnummers, e-mailadressen etc. Zonder die gegevens is het niet mogelijk om aanvragen of declaraties in te dienen.

WAARSCHUWING:

De laatste tijd merken we dat werkgevers hun inloggegevens voor CAS ook aan anderen verstrekken. Deze personen verzorgen dan de registratie en declaratie in CAS. Als dat uw accountant is, is er natuurlijk geen probleem. Die heeft persoonlijke gegevens vaak al voor allerlei andere zaken.

Een ander verhaal wordt het als het bijvoorbeeld om een opleider gaat. U verstrekt privacygevoelige informatie van uzelf en uw werknemers en heeft er geen zicht op wat daarmee gebeurd. Het verstrekken van deze gegevens is bij wet verboden. U heeft ook geen zicht op de gegevens die de opleider over de cursus of training in CAS zet. Dit kan gevolgen hebben voor de beoordeling van uw declaratie.

Wij adviseren u dringend om uw inloggegevens niet aan anderen te geven! Geef geen privacygevoelige gegevens aan personen die deze niet nodig hebben voor hun dienstverlening. Dien zelf uw aanvragen of declaraties in.

Vindt u het lastig om zelf aanvragen of declaraties in te dienen? Bel dan met de Colland Backoffice, telefoonnummer 0900 - 040 13 28. Zij helpen u graag!

Registreren werkgevers
Ga, om u te registreren als werkgever, naar werkgeversaccount aanmaken. Voor de registratie heeft u uw werkgeversnummer nodig. U vindt dit nummer op de brieven van BPL Pensioen onder “Ons kenmerk”.

-          Vul de naam van uw bedrijf en het werkgeversnummer in zoals bekend bij BPL Pensioen. CAS laat vervolgens de in het systeem bekende gegevens zien.

-          Vul de ontbrekende gegevens aan. Het door u ingevulde e-mailadres wordt gebruikt voor de correspondentie en gebruikt u ook om in te loggen in CAS.

-          U kiest een wachtwoord en bevestigt dit.

-          Klik op de knop aanmaken.

-          U ontvangt een e-mail met daarin een link om uw account te activeren. Klik op de link.

-          Ga akkoord met de privacyverklaring en de algemene voorwaarden en klik op account activeren.

De registratie is hiermee afgerond en u kunt aan de slag met CAS. U kunt nu:

-          digitaal subsidieaanvragen en declaraties indienen;

-          bewijslast (bijlagen) uploaden;

-          de behandeling van de subsidieaanvraag en de declaratie volgen;

-          het verbruik van werknemersbudgetten inzien;

-          uw gegevens wijzigen.

Registreren werknemers
Ga, om u te registreren als werknemer, naar werknemersaccount aanmaken. Voor de registratie heeft u uw pensioennummer nodig. U vindt uw pensioennummer op de brieven van BPL Pensioen onder “Ons kenmerk”.

-          Vul het pensioennummer in.

-          Vervolgens laat CAS de in het systeem bekende gegevens zien.

-          Vul de ontbrekende gegevens aan. Het door u ingevulde e-mailadres wordt gebruikt voor de correspondentie en gebruikt u ook om in te loggen in CAS.

-          U kiest een wachtwoord en bevestigt dit.

-          Klik op de knop aanmaken.

-          U ontvangt een e-mail met daarin een link om uw account te activeren. Klik op de link.

-          Ga akkoord met de privacyverklaring en de algemene voorwaarden en klik op account activeren.

De registratie is hiermee afgerond en u kunt aan de slag met CAS. U kunt nu:

-          digitaal subsidieaanvragen en declaraties indienen (alleen voor het volgen van cursussen);

-          bewijslast (bijlagen) uploaden;

-          de behandeling van de subsidieaanvraag en de declaratie volgen, ook als die door uw werkgever voor u zijn ingediend;

-          het verbruik van uw werknemersbudget inzien.

Let op:

Als u heeft ingelogd ziet u rechtsboven in het scherm de naam van uw werkgever. Wanneer u meerdere werkgevers heeft die bij Colland zijn aangesloten, verschijnen daar alle namen van de werkgevers. U moet in dat geval de werkgever aanklikken die van toepassing is voor de aanvraag of de declaratie die u wilt gaan indienen. Heeft u één werkgever, dan hoeft u dit uiteraard niet te doen.

Een aanvraag indienen

1.         Log in op CAS met uw e-mailadres en uw wachtwoord.

2.         CAS laat nu zien van welke regelingen u gebruik kunt maken. Maak een keuze uit de regelingen.

3.         Volg de instructies op het scherm.

4.         Upload de gevraagde bijlagen.

Let goed op de indieningstermijn want uw aanvraag wordt volledig digitaal verwerkt. Is de termijn verlopen, dan wijst het systeem de aanvraag automatisch af. Zodra u uw aanvraag heeft ingevoerd ontvangt u een e-mail. Als er stukken ontbreken of onjuist zijn krijgt u binnen een week bericht. U krijgt dan een maand de tijd om uw aanvraag alsnog compleet te maken. Is de aanvraag binnen de gestelde termijn niet compleet, dan wordt uw aanvraag afgewezen. U kunt de aanvraag daarna niet opnieuw indienen. Via "Mijn CAS" kunt u uw aanvraag volgen.

Het subsidiejaar loopt voor alle regelingen van 1 januari tot en met 31 december. De datum van indienen bepaalt in welk jaarbudget de declaratie wordt verwerkt. Dit is van belang voor de werknemersbudgetten. Wanneer een maximum wordt overschreden krijgt u hiervan een melding op het scherm.

Lees voor het indienen altijd de algemene voorwaarden.

Een declaratie indienen
Als u een aanvraag heeft ingediend krijgt u automatisch een e-mail met een link zodra u voor een regeling kunt declareren. Via de link komt u direct op de juiste plek in CAS waar u kunt declareren. Volg de instructies op het scherm. U ontvangt een e-mail ter bevestiging. Ook ontvangt u bericht als de declaratie wordt uitbetaald.

Lees voor het indienen altijd de algemene voorwaarden.

E-mailadres of wachtwoord wijzigen
 In "Mijn CAS" kunt u uw e-mailadres of wachtwoord wijzigen. Let erop dat het e-mailadres correct en actueel is. Alle correspondentie verloopt namelijk via dit adres.

In beroep gaan
Als u het niet eens bent met een beslissing van CAS, kunt u in beroep gaan. U stuurt dan een e-mail naar info@colland-administratie.nl. Van de Colland Backoffice ontvangt u vervolgens een formulier waarmee u in beroep kunt gaan. Vul de ontbrekende gegevens in en geef duidelijk aan waartegen u in beroep gaat en vooral ook waarom u van mening bent dat de beslissing onjuist is. Zonder deze motivatie wordt een beroep niet in behandeling genomen. U kunt hier ook eventuele stukken toevoegen aan het beroep.

Let op de beroepstermijn. Na het verstrijken van de termijn is er geen beroep meer mogelijk. CAS accepteert uw beroep dan niet.

U ontvangt een bevestiging van uw beroep. Uw beroep wordt voorgelegd aan het bestuur van het Overbruggingsfonds in het geval van de overbruggingsregeling. Voor de overige regelingen wordt uw beroep voorgelegd aan de sectorcommissie van uw sector binnen het fonds Colland Arbeidsmarkt. U ontvangt binnen drie maanden per e-mail de uitkomst.

Problemen?
Heeft u problemen met de werking van CAS of vragen over de regelingen? Neem dan contact op met de Colland Backoffice, telefoonnummer 0900 – 040 13 28 (lokaal tarief) of via een e-mail naar info@colland-administratie.nl.

In sommige gevallen kan CAS een foutmelding geven die betrekking heeft op de gegevens in CAS van de werkgever of de werknemer. Bijvoorbeeld de werknemer is niet bekend of er is geen premie betaald voor de werknemer. Deze gegevens krijgt CAS via BPL Pensioen. In die gevallen is het raadzaam om contact op te nemen met BPL Pensioen. Voor werkgevers is het telefoonnummer 050 – 522 40 00, voor werknemers 050 - 522 30 00.

Lees voor het indienen altijd de algemene voorwaarden.

 

Disclaimer | Privacy statement
Powered by Gilde-BT
Bezig met laden een ogenblik geduld a.u.b.