Handleiding Colland Administratie Systeem (CAS)


Inleiding
In het CAS kunt u aanvragen en declaraties indienen voor alle regelingen van het fonds Colland Arbeidsmarkt, het Overbruggingsfonds en SUWAS II. Het CAS werkt volledig automatisch en stuurt u via e-mail bevestigingen van de door u ingediende aanvragen en declaraties.

Ook kunt u via CAS in beroep gaan tegen een beslissing van de administratie. U ontvangt automatisch bericht wanneer er gedeclareerd kan worden of wanneer u een actie wordt verwacht.

Voordat u gebruik kunt maken van CAS moet u zich registreren. Zowel werkgevers als werknemers kunnen zich registreren. Nadat u zich geregistreerd heeft ontvangt u een mail met daarin een link om uw account te activeren. Klikt u op deze link. U komt dan op een pagina waar u uw account kunt activeren. Op deze pagina gaat u accoord met de privacy verklaringen en de algemene voorwaarden. Gaat u accoord, dan is uw account gereed voor gebruik.

U heeft dan uw eigen omgeving aangemaakt, genaamd "Mijn CAS". Hier kunt u de aanvragen en declaraties indienen en uw eigen gegevens bekijken. CAS laat alleen die regelingen zien die voor u van toepassing zijn. Dit kan per sector verschillen. "Mijn CAS" is uiteraard alleen voor u toegankelijk.

Bij het gebruik van het Colland Administratie Systeem (CAS) zijn persoonlijke gegevens van u en uw werknemers noodzakelijk. Bijvoorbeeld burgerservicenummers, pensioennummers, bankrekeningnummers, e-mailadressen etc. Zonder die gegevens is het niet mogelijk om aanvragen of declaraties in te dienen.

WAARSCHUWING:

De laatste tijd zien we dat werkgevers deze gegevens ook aan derden verstrekken. Deze personen verzorgen dan registratie en declaratie in CAS. Als dat uw accountant is, is er natuurlijk geen probleem. Die heeft deze gegevens vaak al voor allerlei andere zaken. Een ander verhaal wordt het als het bijvoorbeeld om een opleider gaat.

U verstrekt dan privacygevoelige informatie van uzelf en uw werknemers en heeft er geen zicht op wat daar mee gebeurd. Een naam en een bijbehorend burgerservicenummer kan al leiden tot identiteitsfraude op het internet. Ook heeft u geen zicht op de gegevens die de opleider over de cursus of training in CAS zet. Dit kan weer gevolgen hebben voor de beoordeling van uw declaratie.

Wij adviseren u dringend om dit niet te doen! Geef geen privacygevoelige gegevens aan derden die deze niet nodig hebben voor hun dienstverlening. Dien zelf uw aanvragen of declaraties in.

Indien u het lastig vindt om dit zelf te doen, dan kunt u bellen met de Backoffice, 0900 - 040 1328. Zij helpen u graag!

 

Registreren werkgevers
Hiervoor gaat u naar werkgeversaccount aanmaken. Om u te registeren heeft u uw werkgeversnummer nodig. U vindt dit nummer op de brieven van Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw onder “Ons kenmerk”.

-  Vul de naam van uw bedrijf in zoals bekend bij TKP en het werkgeversnummer in. Vervolgens zal CAS de bij ons bekende gegevens laten   zien.
-  Vul de ontbrekende gegevens aan. Het door u ingevulde e-mailadres wordt gebruikt voor de correspondentie en gebruikt u
   ook om in te loggen in CAS.
-  U kiest een wachtwoord en bevestigt dit.
-  Klik op de knop aanmaken.
-  U ontvangt een mail met daarin een link om uw account te activeren. Klik op de link.
-  Ga accoord met de privacy verklaring en de algemene voorwaarden en klik op account activeren.

De registratie is hiermee afgerond en u kunt aan de slag met CAS. U kunt nu:

-  digitaal subsidieaanvragen en declaraties indienen;
-  bewijslast (bijlagen) uploaden;
-  de behandeling van de subsidieaanvraag en declaratie volgen;
-  het verbruik van werknemersbudgetten inzien;
-  uw gegevens wijzigen.

 

Registreren werknemers
Hiervoor gaat u naar werknemersaccount aanmaken. Om u te registeren heeft u uw pensioennummer en uw Burgerservicenummer nodig. U vindt uw pensioennummer op de brieven van Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw onder “Ons kenmerk”. Uw Burgerservicenummer staat vermeld op uw paspoort, rijbewijs of ID-card.

-  Vul het pensioennummer in.
-  Vul het Burgerservicenummer in. Vervolgens zal CAS de bij ons bekende gegevens laten zien.
-  Vul de ontbrekende gegevens aan. Het door u ingevulde e-mailadres wordt gebruikt voor de correspondentie en gebruikt u ook om in te loggen in CAS.
-  U kiest een wachtwoord en bevestigt dit.
-  Klik op de knop aanmaken.
-  U ontvangt een mail met daarin een link om uw account te activeren. Klik op de link.
-  Ga accoord met de privacy verklaring en de algemene voorwaarden en klik op account activeren.

De registratie is hiermee afgerond en u kunt aan de slag met CAS. U kunt nu:

-  digitaal subsidieaanvragen en declaraties indienen (alleen voor het volgen van cursussen);
-  bewijslast (bijlagen) uploaden;
-  de status behandeling van de subsidieaanvraag en declaratie volgen, ook die door uw werkgever voor u zijn ingediend;
-  het verbruik van uw werknemersbudget inzien.

Let op:

Als u heeft ingelogd ziet u rechts boven in het scherm de naam van uw werkgever. Indien u meerdere werkgevers heeft die bij Colland zijn aangesloten, verschijnen daar alle namen van de werkgevers. U moet in dat geval de werkgever aanklikken die van toepassing is voor de aanvraag of de declaratie die u wilt gaan indienen. Heeft u slechts één werkgever, dan hoeft u uiteraard verder niets te doen.

 

Een aanvraag indienen

1.     Log in op CAS met uw e-mailadres en uw wachtwoord.

2.     CAS laat nu zien welke regelingen voor u van toepassing zijn. Maak een keuze uit de regelingen

3.     Volg de instructies op het scherm

4.     Upload de gevraagde bijlagen

Let goed op de indieningstermijn want uw aanvraag wordt volledig digitaal verwerkt. Zodra u uw aanvraag heeft ingevoerd ontvangt u hierover een e-mail. Mochten er stukken ontbreken of onjuist zijn dan krijgt u binnen een week bericht.  U krijgt dan een maand de tijd om uw aanvraag alsnog compleet te maken. Indien de aanvraag binnen de gestelde termijn niet compleet is, dan wordt uw aanvraag afgewezen. U kunt de aanvraag daarna niet opnieuw indienen. Via "Mijn CAS" kunt u uw aanvraag volgen.

Het subsidiejaar loopt voor alle regelingen van 1 januari tot en met 31 december. De datum van indienen bepaalt in welk jaarbudget de declaratie wordt verwerkt. Dit is van belang voor de werknemersbudgetten. Indien een maximum wordt overschreden krijgt u hiervan een melding scherm.

 

Een declaratie indienen
U krijgt automatisch een e-mail met een link als u voor een regeling kunt declareren. Via de link komt u direct op de juiste plek in CAS waar de declaratie gedaan kan worden. Volg de instructies op het scherm en uw declaratie is gereed. U ontvangt een e-mail ter bevestiging. Ook ontvangt u bericht als de declaratie wordt uitbetaald.

 

Wijzigen van e-mailadres of wachtwoord
In "Mijn CAS" kunt u uw e-mailadres of wachtwoord wijzigen. Let u er op dat het e-mailadres correct en actueel is. Alle correspondentie verloopt namelijk via dit adres.

 

In beroep gaan
Indien u het niet eens bent met een beslissing van CAS, kunt u in beroep gaan. U kunt een e-mail sturen naar info@colland-administratie.nl en ontvangt via de Backoffice een format waarmee u in beroep kunt gaan. Vul de ontbrekende gegevens in en geef duidelijk aan waartegen u in beroep gaat en vooral ook waarom u van mening bent dat de beslissing onjuist is. Zonder deze motivatie wordt een beroep niet in behandeling genomen.

U kunt hier ook eventuele stukken toevoegen aan het beroep. Let ook hier op de beroepstermijn. Na het verstrijken van de termijn is geen beroep meer mogelijk. CAS zal dan uw beroep niet accepteren.

U ontvangt een bevestiging van uw beroep. Uw beroep wordt voorgelegd aan het bestuur in het geval van de overbruggingsregeling of SUWAS II. Voor de overige regelingen wordt uw beroep voorgelegd aan de sectorcommissie van uw sector binnen het fonds Colland Arbeidsmarkt. U ontvangt binnen 3 maanden via een e-mail de uitslag.

 

Problemen?
Indien u problemen ondervindt met de werking van CAS of vragen heeft over de regelingen, kunt u contact opnemen met de Colland Backoffice, telefoon 0900 – 040 13 28 (lokaal tarief) of via een e-mail naar info@colland-administratie.nl.

 

In sommige gevallen kan het CAS een foutmelding geven die betrekking heeft op de gegevens in CAS van de werkgever of de werknemer. Bijvoorbeeld de werknemer is niet bekend of er is geen premie betaald voor de werknemer. Deze gegevens krijgt CAS via TKP Pensioenen. In die gevallen is het dan ook raadzaam om contact op te nemen met TKP Pensioenen, telefoon voor werkgevers 050 – 522 40 00, voor werknemers 050 - 522 30 00.

Lees voor het indienen altijd de algemene voorwaarden.

 

Disclaimer | Privacy statement
Powered by Gilde-BT
Bezig met laden een ogenblik geduld a.u.b.