Veelgestelde vragen


Ik kan niet inloggen

Om in te loggen in "Mijn CAS" moet u zich eerst registreren. U maakt als werkgever of werknemer een account door te klikken op de knop op de homepagina. Bent u werkgever dan heeft u uw werkgeversnummer nodig. U vindt dit nummer op de brieven van BPL Pensioen onder “Ons kenmerk”.

Bent u een werknemer dan heeft u uw pensioennummer nodig. U vindt uw pensioennummer op de brieven van BPL Pensioen onder “Ons kenmerk”. Kijk voor meer informatie in de handleiding.

Ik heb een account en kan niet inloggen

Dit kan verschillende oorzaken hebben. Uw aansluiting bij Colland is bijvoorbeeld beëindigd. U kunt in dat geval geen gebruik meer maken van de Colland-regelingen. Heeft u wel aansluiting, neem dan contact op met de Colland Backoffice, telefoonnummer 088-0084550 (lokaal tarief). Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur. Mailen kan ook naar info@colland-administratie.nl.

Ik ben mijn gebruikersnaam vergeten

Uw gebruikersnaam is het e-mailadres dat u bij uw registratie heeft opgegeven. Heeft u een nieuw e-mailadres, dan moet u eerst inloggen met uw oude e-mailadres. In "Mijn CAS" kunt u vervolgens uw e-mailadres aanpassen.

Het bij CAS bekende e-mailadres wordt niet alleen gebruikt om in te loggen. CAS stuurt ook alle bevestigingen en herinneringen naar dit adres. Let erop dat het e-mailadres altijd correct en actueel is.

 Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Op de homepagina kunt u via de knop “wachtwoord vergeten” een nieuw wachtwoord aanvragen. Het nieuwe wachtwoord wordt gestuurd naar het e-mailadres dat u bij uw registratie heeft opgegeven.

Ik ben werkgever en heb geen werkgeversnummer

Als u geen werkgeversnummer heeft, bent u niet aangesloten bij Colland. U kunt helaas geen gebruik maken van de Colland-regelingen. Bent u van mening dat u wel aangesloten bent, neem dan contact op met BPL Pensioen, telefoonnummer 050 – 522 40 00. Zij verzorgen de registratie voor de sociale fondsen van Colland. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur. Mailen kan ook naar werkgever@bplpensioen.nl.

Ik ben werknemer en heb geen pensioennummer

Als u geen pensioennummer heeft, is uw werkgever niet aangesloten bij Colland. U kunt helaas geen gebruik maken van de Colland-regelingen. Bent u van mening dat uw werkgever wel aangesloten is, neem dan contact op met BPL Pensioen, telefoonnummer 050 – 522 30 00. Zij verzorgen de registratie voor de sociale fondsen van Colland. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur. Mailen kan ook naar deelnemer@bplpensioen.nl.

Ik zie niet alle regelingen die op de homepagina staan in "Mijn CAS"

Elke subsector binnen de agrarische en groene sector kent zijn eigen regelingen. Mogelijk gelden niet alle regelingen voor de cao die op u of uw bedrijf van toepassing is. U ziet in "Mijn CAS" alleen die regelingen die voor u van toepassing zijn.

 Mijn werknemer staat niet in CAS

Als uw werknemer niet in het bestand van CAS voorkomt, is deze (nog) niet geregistreerd bij BPL Pensioen. Neem dan contact op met de helpdesk van BPL Pensioen, telefoonnummer 050 – 522 40 00. Zij verzorgen de registratie voor de sociale fondsen van Colland. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur. Mailen kan ook naar werkgever@bplpensioen.nl.

Waar vind ik het pensioennummer van mijn werknemer?

U vindt het pensioennummer op de notaspecificatie van zowel BPL Pensioen als Colland Arbeidsmarkt. Uw notaspecificatie kunt u vinden door in te loggen op www.bplpensioen.nl. Om bij de notaspecificatie te komen, klikt u in het tabblad ‘Nota’ op het woord ‘Details’.

Waar staat een overzicht met de vergoedingspercentages per sector voor cursussen?

Het overzicht met de vergoedingspercentages vindt u op: www.collandarbeidsmarkt.nl/zoek-op-regeling/#cursusgroepen.

Per wanneer gelden de nieuwe regels t.b.v. cursusgroepen?

De Colland Backoffice beoordeeld alle declaraties waarvan de eerste cursusdag op of na 15 mei 2017 is, volgens het nieuwe reglement.

Tot wanneer kan ik een aanvraag of declaratie indienen?

Voor alle regelingen van Colland gelden indientermijnen. Deze vindt u op de website www.collandarbeidsmarkt.nl bij de betreffende regeling. Na het verstrijken van de indientermijn is het niet meer mogelijk om een aanvraag of declaratie in te dienen. CAS accepteert uw aanvraag of declaratie dan niet.

Ik wil een aanvraag indienen maar heb de benodigde bijlagen (nog) niet

Voor alle aanvragen en declaraties geldt dat u deze compleet moet hebben ingediend voordat de indientermijn is verstreken. Houdt u daar dus rekening mee als u bijvoorbeeld de factuur van de school nog niet heeft ontvangen.

Heeft u geen digitaal document, maak dan een scan en voeg deze bij. 

Hoe maak ik bezwaar als mijn aanvraag of declaratie is afgewezen?

U heeft een afwijzing gekregen. Bent u het niet eens met deze afwijzing dan kunt u hiertegen in beroep gaan. Stuur hiervoor een e-mail met de reden waarom u in beroep gaat en eventuele (bewijs)stukken naar de Colland Backoffice via info@colland-administratie.nl. Met uitzondering van het Overbruggingsfonds kunt u tot uiterlijk twee maanden na afwijzing van uw aanvraag of declaratie in beroep gaan. Voor het Overbruggingsfonds is dat één maand. Na het verstrijken van de termijn kunt u niet meer in beroep gaan.

Ook kunt u bij de cursusgroepenregeling niet in beroep gaan tegen een afwijzing vanwege een te laat ingediende, onvolledige of onjuiste declaratie.

Uw beroep wordt, afhankelijk van de regeling, behandeld door het bestuur of één van de sectorcommissies. U ontvangt de uitkomst per e-mail via de Colland Backoffice. 

Ik ben in beroep gegaan en ben het niet eens met de uitspraak van het bestuur of de sectorcommissie

De uitspraak van het bestuur of de sectorcommissie is definitief. Colland heeft geen verdere beroepsmogelijkheden. 

Vanaf wanneer draag ik premie af aan het fonds Colland Arbeidsmarktbeleid?

Zodra u werknemers krijgt gaat u afdragen aan het fonds Colland Arbeidsmarkt. U draagt premie af voor iedere werknemer (met uitzondering van piekarbeiders en stagiaires) met een arbeidsovereenkomst, ongeacht de leeftijd.

Ik heb een vraag over het premieoverzicht

Heeft u een vraag over het premieoverzicht of de berekening, dan belt u BPL Pensioen, telefoonnummer 050 – 522 50 52. Zij verzorgen de premieheffing voor de sociale fondsen van Colland. Het premieoverzicht staat op www.colland.nl/premieoverzicht-2018.

Wat doe ik met privacygevoelige gegevens?

U kunt privacygevoelige gegevens zelf zwart markeren, of u kunt dit doen met behulp van een app van de overheid, genaamd Kopie ID.

Mijn vraag staat er niet bij, wat nu?

Heeft u een vraag over de registratie van uw bedrijf of uw gegevens, dan belt u met BPL Pensioen telefoonnummer 050 – 522 40 00 of als u werknemer bent 050 – 522 30 00. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur. Mailen kan ook naar werkgever@bplpensioen.nl of als u werknemer bent deelnemer@bplpensioen.nl.

Heeft u een vraag over een aanvraag of declaratie, dan kunt u bellen met de Colland Backoffice telefoonnummer 088-0084550 (lokaal tarief) Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur. Mailen kan ook naar info@colland-administratie.nl.

 

 

 

Disclaimer | Privacy statement
Powered by Gilde-BT
Bezig met laden een ogenblik geduld a.u.b.