Veelgestelde vragen


Inlog
Indien u voor de eerste keer inlogt op de vernieuwde webportal van Colland-Administratie dient u eerst via "wachtwoord opvragen"een nieuw wachtwoord aan te vragen. De instructies worden dan verzonden naar uw e-mailadres

Om in te loggen in CAS moet u zich eerst registreren. U maakt als werkgever of werknemer een account door te klikken op de knop op de homepagina "Geen inlog? Maak account aan" Bent u werkgever dan heeft u uw werkgeversnummer nodig. U vindt dit nummer op de brieven van BPL Pensioen onder “Ons kenmerk”.

Bent u een werknemer dan heeft u uw pensioennummer nodig. U vindt uw pensioennummer op de brieven van BPL Pensioen onder “Ons kenmerk”. Kijk voor meer informatie in de handleiding

Dit kan verschillende oorzaken hebben. Uw aansluiting bij Colland is bijvoorbeeld beëindigd. U kunt in dat geval geen gebruik meer maken van de Colland-regelingen. Heeft u wel aansluiting, neem dan contact op met de Klantenservice Colland, telefoonnummer 088-0084550 (lokaal tarief). Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur. Mailen kan ook naar info@colland-administratie.nl 

Uw gebruikersnaam is het e-mailadres dat u bij uw registratie heeft opgegeven. Heeft u een nieuw e-mailadres, dan moet u eerst inloggen met uw oude e-mailadres. In CAS kunt u vervolgens via Accountgegevens tabblad Contactpersoon uw gegevens en uw e-mailadres aanpassen.

Het bij CAS bekende e-mailadres wordt niet alleen gebruikt om in te loggen. CAS stuurt ook alle bevestigingen en herinneringen naar dit adres. Let erop dat het e-mailadres altijd correct en actueel is

Op de homepagina kunt u via de knop “wachtwoord opvragen” een nieuw wachtwoord aanvragen. De instructies worden dan verzonden naar uw emailadres zoals opgegeven bij uw registratie.

Algemeen CAS

Adreswijzigingen kunnen niet doorgevoerd worden via het Colland Administratie Systeem (CAS) De gegevens zijn afkomstig van het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL) Uw adreswijziging kunt u bij voorkeur doorgeven via e-mail; werkgever@bplpensioen.nl en bij vragen telefonisch contact opnemen via 050-5224000.

Voor alle aanvragen en declaraties geldt dat u deze compleet moet hebben ingediend voordat de indientermijn is verstreken. Houdt u daar dus rekening mee als u bijvoorbeeld de factuur van de school nog niet heeft ontvangen. Heeft u geen digitaal document, maak dan een scan en voeg deze bij. Ook kunt u meerdere documenten als 1 scan bijvoegen.

Elke subsector binnen de agrarische en groene sector kent zijn eigen regelingen. Mogelijk gelden niet alle regelingen voor de cao die op u of uw bedrijf van toepassing is. U ziet in CAS alleen die regelingen die voor u van toepassing zijn.

Voor alle regelingen van Colland gelden indientermijnen. Deze vindt u op de website www.collandarbeidsmarkt.nl bij de betreffende regeling. Na het verstrijken van de indientermijn is het niet meer mogelijk om een aanvraag of declaratie in te dienen. CAS accepteert uw aanvraag of declaratie dan niet.

Het pensioennummer van uw medewerker kunt u vinden door in te loggen via www.collandarbeidsmarkt.nl via accountgegevens ziet u een tabblad met uw werknemers voorzien van het pensioennummer.

U kunt privacygevoelige gegevens zelf zwart markeren, of u kunt dit doen met behulp van een app van de overheid, genaamd Kopie ID. Let op: documenten voorzien van een BSN kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. Volgens de privacywetgeving zijn wij niet gerechtigd dit te zien. U kunt het BSN onleesbaar maken of zwart markeren.

Heeft u een vraag over de registratie van uw bedrijf of uw gegevens, dan belt u met BPL Pensioen telefoonnummer 050 – 522 40 00 of als u werknemer bent 050 – 522 30 00. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur. Mailen kan ook naar werkgever@bplpensioen.nl of als u werknemer bent deelnemer@bplpensioen.nl 

Heeft u een vraag over een aanvraag of declaratie, dan kunt u bellen met de Colland Klantenservice telefoonnummer 088-0084550 (lokaal tarief) Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur. Mailen kan ook naar info@colland-administratie.nl 

Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL)

U bent verplicht aangesloten bij het fonds Colland Arbeidsmarkt als u valt onder de zogenaamde werkingssfeer van de cao Colland. In de praktijk geldt dat voor alle bedrijven die vallen onder een van de sectoren die genoemd worden op de website van het fonds Colland Arbeidsmarkt (www.collandarbeidsmarkt.nl)

Als u geen werkgeversnummer heeft, bent u niet aangesloten bij Colland. U kunt helaas geen gebruik maken van de Colland-regelingen. Bent u van mening dat u wel aangesloten bent, neem dan contact op met BPL Pensioen, telefoonnummer 050 – 522 40 00. Zij verzorgen de registratie voor de sociale fondsen van Colland. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur. Mailen kan ook naar werkgever@bplpensioen.nl 

Als u geen pensioennummer heeft, is uw werkgever niet aangesloten bij Colland. U kunt helaas geen gebruik maken van de Colland-regelingen. Bent u van mening dat uw werkgever wel aangesloten is, neem dan contact op met BPL Pensioen, telefoonnummer 050 – 522 30 00. Zij verzorgen de registratie voor de sociale fondsen van Colland. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur. Mailen kan ook naar deelnemer@bplpensioen.nl 

Als uw werknemer niet in het bestand van CAS voorkomt, is deze (nog) niet geregistreerd bij BPL Pensioen. Neem dan contact op met de helpdesk van BPL Pensioen, telefoonnummer 050 – 522 40 00. Zij verzorgen de registratie voor de sociale fondsen van Colland. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur. Mailen kan ook naar werkgever@bplpensioen.nl 

U gaat premie betalen vanaf het moment dat u uw werknemer(s) heeft aangemeld bij de werkgeversportaal van BPL pensioen (www.bplpensioen.nl). U draagt premie af voor iedere werknemer (met uitzondering van piekarbeiders en stagiaires) met een arbeidsovereenkomst, ongeacht de leeftijd.

Heeft u een vraag over het premieoverzicht of de berekening, dan belt u BPL Pensioen, telefoonnummer 050 – 522 50 52. Zij verzorgen de premieheffing voor de sociale fondsen van Colland. Het premieoverzicht staat op www.colland.nl/premieoverzicht-2018 

Beroep

U heeft een afwijzing gekregen. Bent u het niet eens met deze afwijzing dan kunt u hiertegen in beroep gaan. Stuur hiervoor een e-mail met de reden waarom u in beroep gaat en eventuele (bewijs)stukken naar de Colland Backoffice via info@colland-administratie.nl  Met uitzondering van het Overbruggingsfonds kunt u tot uiterlijk twee maanden na afwijzing van uw aanvraag of declaratie in beroep gaan. Voor het Overbruggingsfonds is dat één maand. Na het verstrijken van de termijn kunt u niet meer in beroep gaan.

Ook kunt u bij de regeling Cursussen niet in beroep gaan tegen een afwijzing vanwege een te laat ingediende, onvolledige of onjuiste declaratie.

Uw beroep wordt, afhankelijk van de regeling, behandeld door het bestuur of één van de sectorcommissies. U ontvangt de uitkomst per e-mail via de Klantenservice Colland. 

De uitspraak van het bestuur of de sectorcommissie is definitief. Colland heeft geen verdere beroepsmogelijkheden.