Welkom bij het Colland Administratie Systeem (CAS)


U bevindt zich in het digitale portal van Colland. Hier kunt u gebruik maken van de regelingen van Colland en de status van uw aanvraag of declaratie volgen.

Voor het gebruik van deze functies krijgt u een eigen omgeving genaamd “Mijn CAS” in het Colland Administratie Systeem.
Voordat u gebruik kunt maken van het Colland Administratie Systeem, dient u zich eerst te registreren. Ga hiervoor naar login, rechtsbovenaan de pagina zodat u een werkgeversaccount of werknemersaccount kunt aanmaken. Maak zelf uw account aan. Indien u dit door derden laat doen, loopt u het risico te handelen in strijd met de algemene voorwaarden. Dit kan gevolgen hebben voor de beoordeling van uw aanvraag of declaratie. Klik hier voor een nadere toelichting

In de handleiding vindt u uitleg over het aanmaken van uw eigen “Mijn CAS” en uitleg over het gebruik van het Colland Administratie Systeem.

Het Colland Administratie Systeem is een nieuw systeem dat per 1 januari 2013 is gestart. Heeft u suggesties voor verbeteringen of verduidelijkingen, dan horen wij dat graag. Stuurt u dan een mail naar de Backoffice Colland info@colland-administratie.nl.
In CAS zijn bij de diverse regelingen toelichtingen opgenomen. Alhoewel deze toelichtingen met de grootste zorg zijn samengesteld kunt u hieraan geen rechten ontlenen en zijn de reglementen leidend. De reglementen van de verschillende regelingen treft u aan op de website www.collandarbeidsmarkt.nl in de cao Colland, de cao Overbruggingsfonds (OBF) en de cao SUWAS II.
Disclaimer | Privacy statement
Powered by Gilde-BT
Bezig met laden een ogenblik geduld a.u.b.